Dnes: Polooblačno 25°C
Zajtra: Polooblačno 22°C
Pozajtra: Polooblačno 25°C

110. výročie trolejbusovej dopravy v Bratislave

Predchodcom dnešných trolejbusov bola prevádzka na „Elektrickej automobilovej linke do Vydrickej doliny,“ dnešná Železná studnička, ktorá sa začala 19. júla 1909. V sobotu 20. júla 2019 si Dopravný podnik Bratislava pripomína podujatím 110. výročie trolejbusovej dopravy v našom hlavnom meste práve na Železnej studničke. Linka č.207 na Železnú studničku bude počas celej soboty jazdiť pre všetkých zadarmo.

Potrebujeme riešenie pre sociálne bývanie

Bratislava, 18. júl 2019 – Bratislava musí riešiť problém s dostupnosťou bývania pre ohrozené skupiny obyvateľov. Jednou z možností, ktoré mesto poskytuje sú mestské ubytovne. Po rýchlom audite však musíme konštatovať, že týmto zariadeniam zjavne nebola dlhé roky venovaná dostatočná pozornosť a podmienky ubytovania v nich nezodpovedajú štandardom. Čo možno najrýchlejšie východisko zo situácie hľadá nový tím na magistráte.

Potrebujeme riešenie pre sociálne bývanie

Bratislava, 18. júl 2019 – Bratislava musí riešiť problém s dostupnosťou bývania pre ohrozené skupiny obyvateľov. Jednou z možností, ktoré mesto poskytuje sú mestské ubytovne. Po rýchlom audite však musíme konštatovať, že týmto zariadeniam zjavne nebola dlhé roky venovaná dostatočná pozornosť a podmienky ubytovania v nich nezodpovedajú štandardom. Čo možno najrýchlejšie východisko zo situácie hľadá nový tím na magistráte.

Zverejnili sme ďalšie výberové konania

Bratislava, 12. júl 2019 – Zverejnili a vyhlásili sme výberové konania na členov predstavenstiev niektorých mestských podnikov. Hľadáme odborníkov na financie a technické otázky pre spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Dopravný podnik Bratislava, a. s. a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Rovnako je výberové konanie vypísané aj na šéfa Metropolitného inštitútu Bratislavy. Všetkých budeme vyberať podľa nových pravidiel, v otvorenom, transparentnom výberovom procese. Akceptovali sme pri tom aj niektoré pripomienky tretieho sektora a výber sme ešte zdokonalili.

110. výročie trolejbusovej dopravy v Bratislave

Predchodcom dnešných trolejbusov bola prevádzka na „Elektrickej automobilovej linke do Vydrickej doliny,“ dnešná Železná studnička, ktorá sa začala 19. júla 1909. V sobotu 20. júla 2019 si Dopravný podnik Bratislava pripomína podujatím 110. výročie trolejbusovej dopravy v našom hlavnom meste práve na Železnej studničke. Linka č.207 na Železnú studničku bude počas celej soboty jazdiť pre všetkých zadarmo.

Potrebujeme riešenie pre sociálne bývanie

Bratislava, 18. júl 2019 – Bratislava musí riešiť problém s dostupnosťou bývania pre ohrozené skupiny obyvateľov. Jednou z možností, ktoré mesto poskytuje sú mestské ubytovne. Po rýchlom audite však musíme konštatovať, že týmto zariadeniam zjavne nebola dlhé roky venovaná dostatočná pozornosť a podmienky ubytovania v nich nezodpovedajú štandardom. Čo možno najrýchlejšie východisko zo situácie hľadá nový tím na magistráte.

110. výročie trolejbusovej dopravy v Bratislave

Predchodcom dnešných trolejbusov bola prevádzka na „Elektrickej automobilovej linke do Vydrickej doliny,“ dnešná Železná studnička, ktorá sa začala 19. júla 1909. V sobotu 20. júla 2019 si Dopravný podnik Bratislava pripomína podujatím 110. výročie trolejbusovej dopravy v našom hlavnom meste práve na Železnej studničke. Linka č.207 na Železnú studničku bude počas celej soboty jazdiť pre všetkých zadarmo.

Zverejnili sme ďalšie výberové konania

Bratislava, 12. júl 2019 – Zverejnili a vyhlásili sme výberové konania na členov predstavenstiev niektorých mestských podnikov. Hľadáme odborníkov na financie a technické otázky pre spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Dopravný podnik Bratislava, a. s. a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Rovnako je výberové konanie vypísané aj na šéfa Metropolitného inštitútu Bratislavy. Všetkých budeme vyberať podľa nových pravidiel, v otvorenom, transparentnom výberovom procese. Akceptovali sme pri tom aj niektoré pripomienky tretieho sektora a výber sme ešte zdokonalili.

Ako sa osviežiť počas horúčav v hlavnom meste

Počas horúčav poskytuje hlavné mesto niekoľko možností ako sa Bratislavčania či návštevníci mesta môžu osviežiť.

SLOVAK PRESS PHOTO spúšťa 8. ročník súťaže!

Súťaž novinárskej fotografie SLOVAK PRESS PHOTO vstupuje do 8. ročníka s vynovenými kategóriami, pravidlami i porotou.

Najčítanejšie správy

Zverejnili sme ďalšie výberové konania

Bratislava, 12. júl 2019 – Zverejnili a vyhlásili sme výberové konania na členov predstavenstiev niektorých mestských podnikov. Hľadáme odborníkov na financie a technické otázky pre spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Dopravný podnik Bratislava, a. s. a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Rovnako je výberové konanie vypísané aj na šéfa Metropolitného inštitútu Bratislavy. Všetkých budeme vyberať podľa nových pravidiel, v otvorenom, transparentnom výberovom procese. Akceptovali sme pri tom aj niektoré pripomienky tretieho sektora a výber sme ešte zdokonalili.

Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2019 – 44. ročník

Neodmysliteľnou súčasťou letnej festivalovej sezóny, ale predovšetkým letnej atmosféry v hlavnom meste Bratislava, je už 44 rokov festival Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2019. Od júna až do septembra bude Bratislava žiť hudbou, koncertmi, tanečnými a divadelnými vystúpeniami, rozprávkami, tvorivými workshopmi, čítačkami, ale aj diskusiami. Trojmesačný multižánrový festival je súčasťou letnej Bratislavy od roku 1976 a za jeho dramaturgiou stojí od roku 2004 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.

Všetky správy

110. výročie trolejbusovej dopravy v Bratislave

Predchodcom dnešných trolejbusov bola prevádzka na „Elektrickej automobilovej linke do Vydrickej doliny,“ dnešná Železná studnička, ktorá sa začala 19. júla 1909. V sobotu 20. júla 2019 si Dopravný podnik Bratislava pripomína podujatím 110. výročie trolejbusovej dopravy v našom hlavnom meste práve na Železnej studničke. Linka č.207 na Železnú studničku bude počas celej soboty jazdiť pre všetkých zadarmo.

Potrebujeme riešenie pre sociálne bývanie

Bratislava, 18. júl 2019 – Bratislava musí riešiť problém s dostupnosťou bývania pre ohrozené skupiny obyvateľov. Jednou z možností, ktoré mesto poskytuje sú mestské ubytovne. Po rýchlom audite však musíme konštatovať, že týmto zariadeniam zjavne nebola dlhé roky venovaná dostatočná pozornosť a podmienky ubytovania v nich nezodpovedajú štandardom. Čo možno najrýchlejšie východisko zo situácie hľadá nový tím na magistráte.

Úradná tabuľa

Zverejnili sme ďalšie výberové konania

Bratislava, 12. júl 2019 – Zverejnili a vyhlásili sme výberové konania na členov predstavenstiev niektorých mestských podnikov. Hľadáme odborníkov na financie a technické otázky pre spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Dopravný podnik Bratislava, a. s. a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Rovnako je výberové konanie vypísané aj na šéfa Metropolitného inštitútu Bratislavy. Všetkých budeme vyberať podľa nových pravidiel, v otvorenom, transparentnom výberovom procese. Akceptovali sme pri tom aj niektoré pripomienky tretieho sektora a výber sme ešte zdokonalili.

Pokračujeme v transparentných výberových konaniach

Bratislava, 09. júl 2019 – Už v závere tohto týždňa plánujeme zverejniť a vyhlásiť výberové konania na členov predstavenstiev niektorých mestských podnikov. V prvom kole budeme hľadať odborníkov na financie a technické otázky pre spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Dopravný podnik Bratislava, a. s. a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Vyberať ich budeme rovnako ako predsedov predstavenstiev – v otvorenom, transparentnom výberovom procese.

BRATISLAVA SO ŠTUDENTMI A PRE ŠTUDENTOV – KREATÍVNE PROJEKTY SÚŤAŽE MUNISS

Bratislava, 3. júla 2019 - Koncom mája sa v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca uskutočnilo Slávnostné vyhodnotenie 8. ročníka projektu MUNISS. Vyhodnotenia sa zúčastnili zástupcovia oboch magistrátov a všetkých vysokých škôl zapojených do projektu. Následne v poobedňajších hodinách na Námestí slobody prebehla prezentácia študentských návrhov spojená s diskusiou medzi študentmi, verejnosťou, zástupcami mesta a vlastníkov pozemkov, ktorých sa jednotlivé návrhy dotýkajú.