Dnes: Mierne zamračené 7°C
Zajtra: Zamračené 6°C
Pozajtra: Zamračené 5°C

Bratislavu čakajú najrozsiahlejšie dopravné obmedzenia v histórii mesta

Bratislava, 15. februára 2019 – Už od dnešného večera a následne od pondelka (18. februára) čakajú Bratislavu obrovské zmeny a veľký tlak na dopravu. Mesto sa na túto situáciu pripravuje od prvého momentu ako nastúpilo súčasné vedenie magistrátu. Uvedomujeme si, že situácia bude vážna, ale usilovali sme sa urobiť všetko pre to, aby sme to spolu s Bratislavčanmi a Bratislavčankami zvládli.

Primátor Matúš Vallo sa stretol s vedúcimi predstaviteľmi diplomatických misií a zahraničných kancelárií v SR

Bratislava, 13. februára 2019 – V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa dnes konal slávnostný obed primátora Bratislavy M. Valla s vedúcimi predstaviteľmi diplomatických misií akreditovanými v SR a s vedúcimi ďalších zahraničných kancelárií a zastúpení so sídlom v Bratislave.

Bratislavu čakajú najrozsiahlejšie dopravné obmedzenia v histórii mesta

Bratislava, 15. februára 2019 – Už od dnešného večera a následne od pondelka (18. februára) čakajú Bratislavu obrovské zmeny a veľký tlak na dopravu. Mesto sa na túto situáciu pripravuje od prvého momentu ako nastúpilo súčasné vedenie magistrátu. Uvedomujeme si, že situácia bude vážna, ale usilovali sme sa urobiť všetko pre to, aby sme to spolu s Bratislavčanmi a Bratislavčankami zvládli.

Primátor Matúš Vallo sa stretol s vedúcimi predstaviteľmi diplomatických misií a zahraničných kancelárií v SR

Bratislava, 13. februára 2019 – V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa dnes konal slávnostný obed primátora Bratislavy M. Valla s vedúcimi predstaviteľmi diplomatických misií akreditovanými v SR a s vedúcimi ďalších zahraničných kancelárií a zastúpení so sídlom v Bratislave.

Bratislavu čakajú najrozsiahlejšie dopravné obmedzenia v histórii mesta

Bratislava, 15. februára 2019 – Už od dnešného večera a následne od pondelka (18. februára) čakajú Bratislavu obrovské zmeny a veľký tlak na dopravu. Mesto sa na túto situáciu pripravuje od prvého momentu ako nastúpilo súčasné vedenie magistrátu. Uvedomujeme si, že situácia bude vážna, ale usilovali sme sa urobiť všetko pre to, aby sme to spolu s Bratislavčanmi a Bratislavčankami zvládli.

OLO: Ako bude prebiehať odvoz odpadu v hlavnom meste od 15. februára

Bratislava, 13. februára 2019 - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) príjme opatrenia v súvislosti s dopravnými obmedzeniami, ktoré v Bratislave nastanú od 15. februára 2019.

OLO: Ako bude prebiehať odvoz odpadu v hlavnom meste od 15. februára

Bratislava, 13. februára 2019 - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) príjme opatrenia v súvislosti s dopravnými obmedzeniami, ktoré v Bratislave nastanú od 15. februára 2019.

Ocenenie najúspešnejšieho športovca a športového kolektívu Bratislavy a Bratislavského kraja 2018

Bratislava, 27. decembra 2018 - V predvianočnom čase sa v piatok 21.12.2018 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, konal v poradí už 26. ročník Ankety o najúspešnejšieho športovca a športového kolektívu Bratislavy a Bratislavského kraja. Ocenení boli športovci za svoje úspechy v kalendárnom roku 2018 v piatich kategóriách. Ceny sa udeľovali v kategóriách Seniori, Juniori, Talent, Športový kolektív a Telesne postihnutí športovci. Oceneným sa stal aj kolektív futbalistiek ženského družstva Slovana Bratislava, za najvyšší počet hlasov v internetovom hlasovaní.

Hlavné mesto začalo s opravou Maximiliánovej fontány na Hlavnom námestí

Bratislava, 26. novembra 2018 – Hlavné mesto prostredníctvom svojej organizácie Generálny investor Bratislavy začalo rekonštruovať a reštaurovať Maximiliánovu fontánu na Hlavnom námestí v centre mesta na základe podnetu Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave. Cieľom obnovy jednej z najzaujímavejších fontán je jej rekonštrukcia a prinavrátenie jej pôvodného vzhľadu z roku 1572.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal sa dnes stretol s novozvoleným primátorom Matúšom Vallom

Bratislava, 21. novembra 2018 – Predmetom ich dnešného rokovania boli kroky potrebné k odovzdaniu mesta. Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ivo Nesrovnal informoval o svojom rozhodnutí zvolať ustanovujúcu schôdzu Mestského zastupiteľstva Bratislavy na 7. decembra 2018.

Najčítanejšie správy

Bratislavu čakajú najrozsiahlejšie dopravné obmedzenia v histórii mesta

Bratislava, 15. februára 2019 – Už od dnešného večera a následne od pondelka (18. februára) čakajú Bratislavu obrovské zmeny a veľký tlak na dopravu. Mesto sa na túto situáciu pripravuje od prvého momentu ako nastúpilo súčasné vedenie magistrátu. Uvedomujeme si, že situácia bude vážna, ale usilovali sme sa urobiť všetko pre to, aby sme to spolu s Bratislavčanmi a Bratislavčankami zvládli.

Od polovice februára nastane mestská hromadná oprava

Bratislava, 21. januára 2019 – Primátor Bratislavy Matúš Vallo spolu so starostami dotknutých mestských častí, spoločnosťou HB Reavis, konzorciom D4R7 a ďalšími partnermi predstavil dopravné obmedzenia, ktoré v Bratislave nastanú od 15. februára 2019 v spojitosti s výstavbou diaľničného obchvatu D4R7 a s projektom rekonštrukcie ulice Mlynské nivy. Hlavné mesto v tejto súvislosti prijalo niekoľko opatrení, hlavným je vytvorenie bus pruhov na Gagarinovej ulici, ktorá bude jednou z najvyťaženejších komunikácií.

Všetky správy

Bratislavu čakajú najrozsiahlejšie dopravné obmedzenia v histórii mesta

Bratislava, 15. februára 2019 – Už od dnešného večera a následne od pondelka (18. februára) čakajú Bratislavu obrovské zmeny a veľký tlak na dopravu. Mesto sa na túto situáciu pripravuje od prvého momentu ako nastúpilo súčasné vedenie magistrátu. Uvedomujeme si, že situácia bude vážna, ale usilovali sme sa urobiť všetko pre to, aby sme to spolu s Bratislavčanmi a Bratislavčankami zvládli.

Primátor Matúš Vallo sa stretol s vedúcimi predstaviteľmi diplomatických misií a zahraničných kancelárií v SR

Bratislava, 13. februára 2019 – V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa dnes konal slávnostný obed primátora Bratislavy M. Valla s vedúcimi predstaviteľmi diplomatických misií akreditovanými v SR a s vedúcimi ďalších zahraničných kancelárií a zastúpení so sídlom v Bratislave.

Úradná tabuľa

SORO: Vyhodnotenie projektových zámerov na podporu zariadení sociálnych služieb, jaslí a materských škôl v Bratislave

Bratislava, 13. februára 2019 – V apríli 2018 bola MPRV SR zverejnená výzva na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú pobytovej aj ambulantnej formy, následne v júli 2018 bola zverejnená výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu rozvoja služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, t. j. jaslí a podpory rozšírenia kapacity materských škôl o nenávratný príspevok z IROP. O tento finančný príspevok si mohli požiadať mestské časti Bratislavy, obce, okresné mestá v Bratislavskom kraji a tiež žiadatelia z mimovládneho, súkromného sektora a cirkevných organizácií.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Bratislava, 7. februára 2019 – Poslanci na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili viacero kľúčových návrhov. Medzi nimi nové, transparentné pravidlá pre výber členov orgánov v podnikoch vlastnených alebo ovládaných mestom Bratislava. Poslanci tiež vymenovali JUDr. Mareka Gajdoša za náčelníka Mestskej polície Bratislavy. Rovnako schválili návrh na zriadenie novej mestskej príspevkovej organizácie s názvom Metropolitný inštitút Bratislava. Ten sa stane kľúčovým nástrojom pre reálnu zmenu Bratislavy na mesto, ktoré dokáže konkurovať úrovňou života najvyspelejším metropolám.

Primátor Matúš Vallo sa stretol so starostami okolitých obcí, ktorých sa dotknú uzávierky k D4R7 a Mlynských nív

Bratislava, 30. januára 2019 – Primátor Bratislavy Matúš Vallo sa včera stretol so starostami okolitých obcí, ktorých obyvatelia cestujúci do Bratislavy najviac pocítia dopravné uzávierky súvisiace s výstavbou diaľničného obchvatu D4R7 a výstavby autobusovej stanice Mlynské nivy. Cieľom stretnutia bolo ozrejmiť opatrenia hlavného mesta a nájsť spoločné riešenia aj pre okolité obce, ktoré im pomôžu dostať sa rýchlejšie a pohodlnejšie do Bratislavy.

Bratislavčania môžu podať daňové priznanie aj počas nestránkových dní

Bratislava 28. januára 2019 – Hlavné mesto SR Bratislava ako správca dane z nehnuteľnosti na svojom území upozorňuje občanov a právnické osoby, aby podali do konca januára 2019 daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, ak nastala akákoľvek zmena v porovnaní s uplynulým obdobím. V roku 2019 sa na dani z nehnuteľnosti nič meniť nebude, ani sadzby, ani úľavy či zníženia dane.

Pripomienkujte zásady výberu členov predstavenstiev mestských podnikov

Odborný team vypracoval Zásady výberu členov orgánov v podnikoch vlastnených alebo ovládaných mestom Bratislava. Ide o základný rámec, podľa ktorého by sa mal uskutočniť výber manažérov v mestských firmách a organizáciách. Budeme vďační za pripomienky a komentáre k tomuto dokumentu. Posielajte nám ich do 6.februára 2019 na adresu riaditel@bratislava.sk s predmetom správy Zásady výberu.